Når følelser blir mat. Kvinner og spiseforstyrrelser

Beskrivelse: 

Forlag: Aschehoug 1990 Hvor mange kvinner er stolte av og trygge i forhold til kroppen sin?

For mange av oss er kroppen en evig kilde til bekymring, usikkerhet og såret selvfølelse. Vi sloss mot “overflødige” kilo, som ofte synes å være en større byrde for sjelen enn for kroppen.

Karin Christensen er begge med på å starte interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser, der de fremdeles er aktive. De har selv hatt spiseforstyrrelser og har dessuten intervjuet en mengde kvinner som misbruker mat. På dette grunnlag forteller de om spiseforstyrrelser slik det fortoner seg fra innsiden samtidig som de beskriver veien ut av misbruket.

I sin konsulentuttalelse om boken sier avdelings- overlege Jarl Jørstad ved Ullevål sykehus: “jeg finner boken meget velskrevet, personlig og saklig på samme tid, en kombinasjon som er sjelden i slike bøker.... Boken henvender seg til et bredt publikum, selv om den vil være spesielt verdifull for alle de unge kvinnene som selv strir med slike problemer.. Men også fagfolk og alle som er interessert i å forstå mer av bakgrunnen for at mange kvinner har spiseproblemer, vil ha stor glede av å lese boken. I dagen situasjon er den meget aktuell.

Forfatter: 

Karin Christensen
Hege Storhaug