Trange rom

Forlag: Aschehoug 1997

FOBIER OG ANGST ER NOE ALLE HAR OPPLEVD. For mange blir den så vedvarende og sterk at den går utover familieliv, yrkesliv og fritid. Når angsten tar overhånd og man ikke greier å leve det livet man ønsker, er det viktig å få gjort noe med problemene. Denne boken gir råd om hvordan gå frem og gi svar på spørsmål som: Hva er angst? Hvorfor oppstår angst problemer? Hvordan få kontroll over angstlidelsen? Hvem kan hjelpe?
Trange rom og åpne plasser er for alle som søker kunnskap om angst– de som selv liter med angst, venner og pårørende, men også fagfolk og behandlere.
Torkild Berge er spesialist i klinisk psykologi. Han har mange års erfaring innen psykisk helsevern i Bergen og Oslo og har arbeidet spesielt med angstlidelser. Berge er nå sjefredaktør i tidskrift for norsk psykologforening.
Arne Repål er spesialist i klinisk psykologi. Han har i mange år arbeidet med angstlidelser og er medforfatter av boken Mestring av psykoser 1999 Han er sjefs psykolog og leder for poliklinikken ved Nordre Vestfold psykiatriske senter.

Forfatter: 

Torkil Berge
Arne Repål