Vinterdepresjon

Beskrivelse: 

Forlag: Universitetsforlaget.1996 Vinterdepresjon ramme \r mellom 5 og 10 prosent av den voksne befolkningen i Norge, men er likevel lite kjent både blant fagfolk og legefolk. Tilstanden varer gjerne fra sent på høsten til tidlig om våren, og har tendens til å komme igjen år etter år.

Denne boken forteller hvordan tilstanden arter seg og forløper, hvem som særlig rammes, hvordan man kan stille diagnosen, hva man mener å vite om årsaksforholdene, og ikke minst hvordan tilstanden kan behandles effektivt, spesielt med lys.
Boken er først og fremst skrevet for leger og andre helsearbeidere , men vil også kunne leses med utbytte av andre, og da særlig av dem som selv lider av – eller har grunn til å tro at de lider av– vinterdepresjon.

Odd Lingjærde har vert professor i psykiatri i 12 år i Tromsø og 10 år i Oslo, og er nå leder for avdelingen for forskning og undervisning ved Aker sykehus, divisjon psykiatri ( bedre kjent som Gaustad sykehus). Han har særlig interessert seg for psykofarmakologi og biologisk psykiatri, og har siden 1991 stått i spissen for en gruppe som har drevet forskning omkring vinterdepresjon og lysbehandling.

Forfatter: 

Odd Lingjærde