Fagstoff

Politiet eneste riktige løsning

Ettersom politiet er den eneste instans her i landet som er opptrent til og har lov å bruke makt er det aldeles utmerket at de har jobben med å hente psykotiske pasienter som må legges inn på institusjon mener Psykiater Terje Andersen.

Av Eva Rognvik

Terje Andersen har lang erfaring med behandling, inn og utskrivning av psykotiske pasienter etter å gjennom mange år blant annet ha sittet som dommer i utskrivningssaker der pasienter ønsker seg utskrevet fra tvungen innleggelse i institusjon.

Kan håndskriften avsløre personligheten?

Den grafologiske metodens validitet i forhold til
femfaktormodellen for personlighetstrekk

Nå er det valg og vi lar oss lure

Av Eva Rognvik.

Jeg vil kalle tilstanden til svært mange trygdete , minstepensjonister og sosialklienter for en ren desperasjonstilværelse.
Klarer man å betale regninger, blir telefonen eller strømmen stengt, har man råd til mat de siste fjorten dagene av måneden og klarer man å sitte med hus eller leilighet eller går dette på dunken?

Lærer legene å skille angst og angina

Pasienter og leger har problemer med å skille panikkangst og anginasmerter. Av pasienter med brystsmerter som ble utredet ved hjertemedisinsk poliklinikk var det flere enn dobbelt så mange som hadde panikkangst enn de som hadde angina pectoris. Nå vil
psykiater lære allmennpraktikerne hvordan de kan skille angst fra angina.

Oppfølging av Handlingsplan mot selvmord

Denne artikkelen er sakset fra tidsskriftet Suicidologi og er skrevet av Nils Petter Reinholdt, nasjonal prosjektleder for Handlingsplan mot selvmord og ansatt i Helsetilsynet

UTBRENTHET

Kronikk av Atle Roness i Bergens Tidende

Psykoseteam halverer tvangsbehandling

Sør-Trøndelag har i åtte år hatt et eget psykoseteam for personer med nydiagnostisert schizofreni. Erfaringene viser at dette nesten halverer tvangsbehandlingstiden i og utenfor sykehus. Sjefspsykolog Rolf W. Gråwe tar til orde for å etablere psykoseteam over hele landet.
Artikkelen er skrevet av Kjell Arne Bakke og er hentet fra Dagens Medisin nr 7, 2000

Arbeidsmiljø og selvmordsforebygging

Arbeidsplassen har hittil i liten grad vært sett på som en arena for selvmordsforebyggende arbeid. For de fleste av oss er imidlertid arbeidsplassen det stedet vi oppholder oss mest ved siden av hjemmet. Arbeidet påvirker i stor grad livet til den enkelte, både fysisk, psykisk og sosialt, og arbeidsplassen er derfor viktig for den enkeltes trivsel og helse.
Ved Ingrid Sivesind Mehlum og Lars Mehlum

Artikkelen er sakset fra bladet Suicidologi som er utgitt av
Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging ved UiO

Personlighetsforstyrrelse – hva er det?

Vi skal ikke sykdomsstemple friske mennesker med originale trekk, men vi skal forsøke å hjelpe dem som trenger hjelp, også med personlighetsforstyrrelse, skriver assistentlege Ketil Ødegaard og overlege Tor Jakob Moe ved Psykiatrisk klinikk på Haukeland Sykehus i Bergen.

Gilles de la Tourettes syndrom og tvangsnevroser

En grenseoppgang
Av Inge Jan Støylen
Universitetet i Bergen

Sider

Abonner på RSS - Fagstoff