Fagstoff

Krisehåndtering og selvmordsforebygging i arbeidssammenheng

Ved Ingrid Sivesind Mehlurn og Lars Mehlum
Ingrid Sivesind Mehlum er spesialist i arbeidsmedisin. Hun arbeider nå som spesiallege og seniorrådgiver i Direktoratet for arbeidstilsynet.

Lars Mehlum er prof.dr.med. og leder av Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging. Han har bred klinisk erfaring og har gjennomført flere forskningsprosjekter på det suicidologiske krisepsykiatriske fagområdet.

Primærlegens rolle ved borderline

- Korte støttesamtaler hos allmennlegen kan holde borderlinepasienten i live i den tidlige, kritiske fasen. Dette fastslår Anders Evang, overlege i psykiatri ved Gaustad sykehus. Inntil ti prosent av de 90.000 nordmennene som har lidelsen, kan før eller senere ta sitt liv.

Ifølge Anders Evang er to prosent av den norske befolkningen så følelsesmessig ustabile at de fyller kriteriene for en borderline personlighetsforstyrrelse. I tillegg til mangelen på indre stabilitet har pasientene gjerne identitetsproblemer og kan være selvdestruktive.

Transkraniell magnetisk stimulering: en ny psykiatrisk behandlingsmetode.

HVA ER EN TRANSKRANIELL MAGNETISK STIMULERING?

Tvangslidelser - mange lider i det stille

Hver gang Guri vasker hendene, holder hun på lenge. Oftest 10-20 minutter før hvert måltid. Og like lenge etterpå. Hun må ofte vaske hendene 40-50 ganger om dagen. 20000 andre nordmenn plages også av en tvangslidelse...

Tore må sjekke kokeplata, lyset i stua og ytterdøra uendelig mange ganger når han forlater huset.

Elin må telle til ti mellom hvert ord hun sier. Videre må hun alltid utføre en del ritualer på en nøyaktig måte.

Vanligvis må ritualene utføres mange ganger.

Mange selvmord kan forhindres

Forekomst
Vi opplever 8-10.000 selvmordsforsøk pr. år i et av verdens rikeste land. Har vårt psykiske helsevern muligheter til å møte et så stort helseproblem? Hvert eneste selvmordforsøk må og skal tas alvorlig ved å sikre en faglig vurdering og oppfølging. Det må satses systematisk på forebygging overfor utsatte grupper, slik "Opptrappingsplan for psykisk helse 1999 - 2006 " åpner for (St.prp.63).

Kognitive aspekter ved angstlidelser og depresjoner

Angst er en velkjent tilstand for de fleste mennesker. Alle har følt seg anspent eller redd og samtidig merket at kroppen er i opprør. Hjertet banker, hendene skjelver, halsen er tørr og man føler seg svimmel. Angst er en svært ubehagelig tilstand, som man ønsker å bringe til opphør så snart som mulig.
Av psykolog Egil Tonning

Ny medisin mot trøtthet

Den nye «våknemedisinen» fungerer som koffein, men er mye sterkere. - Suveren, mener søvnforsker.

En ny medisin med navnet modafinil, som tar bort sykelig trøtthet hos narkoleptikere og folk med snorkesyke, er i ferd med å testes ut også på personer uten alvorlige søvnlidelser, melder Aftonbladet.

En fersk amerikansk studie viste at mennesker som har skiftarbeid ble piggere og fikk lettere for å konsentrere seg når de tok piller med virkestoffet modafinil.

Selvmord følger selvmord

Dersom et familiemedlem er psykisk syk eller har begått selvmord, er det dobbelt så stor risiko for at man vil forsøke å ta sitt eget liv, viser ny forskningsrapport.

Ifølge den danske rapporten, publisert i medisintidsskriftet Lancet, er psykiske sykdommer som depresjon og schizofreni de viktigste risikofaktorene bak selvmord. Men danske forskere har funnet at tidligere selvmord i familien også er et faresignal.

Hypothyreose

når behandling ikke gir full restitusjon.
Av Grete Fischer
Høgskulen i Sogn og Fjordane

Lavt stoffskifte er i de fleste tilfeller en kronisk lidelse.
Ikke alle får tilbake full funksjonsevne ved medikamentell behandling. For de dette gjelder vil tilpasningen til en endret helsetilstand by på en rekke utfordringer. De psykologiske utfordringene vil bli belyst ut fra

Psyke blir syke

Lettere psykiske lidelser gir fire ganger så stor risiko for hyppige sykehusinnleggelser.

Klar sammenheng
Ny dansk forskning viser at det er en klar sammenheng mellom lettere psykiske lidelser og somatiske innleggelser.

Professor Ulrik Fredrik Malt ved Rikshospitalet leder den eneste avdelingen i Skandinavia som jobber med denne problemstillingen. Han sier tendensen er den samme i all vesteuropeisk forskning.

Sider

Abonner på RSS - Fagstoff