Annet

10 år siden Gudmund Hernes konkluderte ”svikt i alle ledd”

19. april 1997 la daværende helseminister Gudmund Hernes fram stortingsmeldingen som skulle bli forløperen til Opptrappingsplanen for psykisk helse. Ti år etter spør Mental Helse hvorfor Norge fremdeles ligger på verdenstoppen i tvangsbruk i psykiatrien.

Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge

Forfatterene av denne artikkelen, Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1616-8, har arbeidet med menneskerettighetsspørsmål knyttet til bruken av tvang i norsk psykisk helsevern, og vi har inntrykk av at mange opplever seg krenket i møtet med psykiatrien. Er tilsynsmyndighetene reelle beskyttere av pasientenes interesser og grunnleggende rettigheter? Finnes det nok kunnskap om menneskerettighetene hos myndighetene og i de psykiatriske institusjonene? Får den enkelte ansatte opplæring og støtte i  fastholde grunnleggende etiske og menneskerettslige prinsipper i tvangssituasjoner?

Blar opp for voldskurs

Helsebyråd Trude Drevland i Bergen blar opp 100.000 kroner for å redde et suksesskurs som hjelper kvinner ut av voldelige forhold.

- Vi kan ikke tillate at dette kurset skal bli stanset. Jeg vil ikke nøle med å finne penger slik at de kan fortsette med dette, sier Trude Drevland (H).

Hun reagerte umiddelbart da hun leste i BT at Hieronimus-kurset står i fare for å bli nedlagt. Kurset, som hjelper kvinner å komme seg ut av voldelige forhold, har gitt oppsiktsvekkende gode resultater, men arrangørene mangler penger til å drive videre.

150 færre selvmord pr år etter nye medisiner

I årene etter at nye medikamenter mot depresjon kom på markedet, sank antall selvmord med opptil 150 pr. år.
Dette skriver Jørgen G. Bramness, spesialist i psykiatri, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, og Fredrik A. Walby, psykolog, forsker ved Senter for selvmordsforskning og forebygging ved Universitetet i Oslo, i Aftenposten. 12.02.07

Endelig helt tilstede

– Endelig klarer jeg å være til stede her og nå. Det er en enorm lettelse etter å ha levd 44 år på innover- og utoverpust.

Dette sier Pernille Dysthe til bladet Psykisk helse

Den umulige psykiatrien

Et hjerte lar seg ikke transplantere på ti minutter! Et plaget sinn lar seg ikke reparere på noen timer.

Dag Coucheron Psykiater og forfatter
Kronikk i Dagbladet, lørdag 16.12.2006

Filosofi og terapi i ny roman av Irvin D. Yalom

Pax Forlag gir i vår ut romanen Schopenhauerkuren av Irvin D. Yalom, professor emeritus i psykiatri ved Stanford University i California, og en av USAs mest anerkjente og innflytelsesrike psykiatere. Hans forfatterskap er både faglitterært og skjønnlitterært, og bøkene hans er oversatt til rundt 20 språk.
Etter å ha fått sjokkbudskapet om dødelig kreft etter en rutinesjekk, går den anerkjente psykiateren Julius Hertzfeld i seg selv.
Han blir opptatt av de mislykkede terapiene. Hva gjorde han feil?

Hentar 2550 pasientar i året

I 2005 hadde politiet i Oslo 2550 oppdrag for psykiatrien. – Vi hadde helst sett at helsevesenet hadde ressursar til å ta desse oppdraga sjølve, seier politimeister i Oslo, Anstein Gjengedal.

Barn og unge i faresonen

Hvilke metoder kan forsvare å låse en dypt skadet ungdom inne på et nakent, tomt rom etter et rømningsforsøk?

Vi som elsket psykiatrien

"Dette er ikke ironisk ment.I årtier har vi kjempet for en human og god faglig psykiatri. Vi som elsket psykiatrien og troen på å bevare og å gjenvinne en god mental helse, ser at visjonene ikke deles av andre", skriver psykiater Harald Ø. Reppesgaard, Trondheim i et innlegg i Friheten nr 19/2006

Sider

Abonner på RSS - Annet