Arkiv

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er diagnoseuavhengig

Brukerstyrt personlig assistent også for personer med invalidiserende angstlidelser

Denne e-posten fra Helse- og omsorgsdepartementet (gjengitt med tillatelse) viser at BPA også kan tilbys mennesker med invalidiserende angstlidelser:

Eva Rognvik!

Det vises til din e-post av 8. juli 2014 med spørsmål om brukerstyrt personlig assistent (BPA) også er et tilbud for mennesker som lider av invalidiserende angst og agorafobi, og som ikke klarer å gå alene ut og bort fra hjemmet.

Ønsker du å ha modellen vår «Ut av et voldelig eller vanskelig forhold» på ditt hjemsted?

Ønsker du å ha modellen vår «Ut av et voldelig eller vanskelig forhold» på ditt hjemsted?

For å kunne starte et slik tilbud der du bor er det viktig at vi har kontakt med ressurspersoner som kan lede en slik gruppe. Vi trenger en koordinator, psykologer og en polititjenestemann. Det holder ikke med disse profesjonene om ikke vedkommende er spesielt interessert i dette, villig til å gi av seg selv og sin tid – samt ha tro på at det går an å gjøre forandringer.

Om Hieronimus sitt engasjement for kvinner i voldelige parforhold

Om Hieronimus sitt engasjement i vold mot kvinner:

Hieronimus er opprinnelig et selvhjelpssenter for mennesker med angst og depresjon. Vi har holdt på med dette siden 1985 – den gangen kalte vi oss Bare Angst. I mange av gruppene vi har hatt har det ofte vært en eller flere som i tillegg til angstproblematikk også har fortalt at de sliter med vold eller psykisk mishandling fra partner. De gangene det har vært  flere med disse problemene, og det er blitt åpnet opp og snakket om har det hjulpet. 

Informasjonsbrosjyre om vold i nære relasjoner

Brosjyre:

Hieronimus har laget en informasjonsbrosjyre om vold i nære relasjoner.

Om du ringer oss på 55 56 03 04, sender en epost: hinforma@online.no eller en sms til 402 33 936 med adressen din – så kan vi sende deg brosjyre.

 

Forlater voldsmenn etter å ha gått på kurs

Han mente det jo ikke

Han mente det jo ikke – sa han :

-    Når han har slått deg gråter han – han sitter og ber deg om tilgivelse og hulker fordi ha har det så vondt siden han slo deg. Det er ikke uvanlig at du sitter og trøster ham og tørker tårene hans slik at han skal ha det bedre.

Hva er vold i nære relasjoner?

HVA ER DET SAMFUNNET BETEGNER SOM VOLD I NÆRE RELASJONER?
•    Det er intet mindre den fysiske og psykiske vold et menneske blir utsatt for av sine egne!
•    Mange spør: ” Kan virkelig jeg være i denne målgruppen?”
•    De fleste av våre kursdeltakere tviler på om de tilhører målgruppen – etter kort tid forstår de at de virkelig gjør det!
•    Psykisk vold og trakassering kan virke verre mange ganger enn fysisk vold. Den bryter deg ned over tid og til slutt opplever du at det er din feil at partneren oppfører seg slik han/hun gjør!

Intervju med Kari Lossius

Kari Lossius er sammen med psykolog Nina Elin Andresen og politi Harald Anderen ledere av
kursene/gruppene «Kvnner ut av voldelige og vanskelige forhold». Klikk her for intervju med Lossius klippet fra ukebladet Kamille.

Menn som hater kvinner

Harald Andersen er pensjonert politimann, lensmannsbetjent og politiinspektør fra Bergen. Han har siden starten i 2001 vært med å lede og utvikle gruppene «Ut av voldelige og vanskelige relasjoner». Han har også gjennom sitt virke i politiet hatt nær og omfattende kjennskap til og erfaring med voldsproblematikken.
Andersen stiller seg også nå disponibel til å holde foredrag og reise rundt og være behjelpelig med å starte tilsvarende gruppeenheter rundt i landet om det er ønskelig andre steder enn i Bergen.

Harald Andersen skriver følgende om vold i nære relasjoner:

Bistandsadvokater for voldsutsatte kvinner

Bistandsadvokater for voldsutsatte kvinner:

Østlandet:
Advokatoriet ved Sjak R. Haaheim. Tlf: 48 28 11 00
Har bred erfaring innen vold- og voldtektssaker. Jobber med saker i hele landet.

Mona Høiness
Tlf: 916 86 868
Eckersbergs gate 47, 0266 Oslo

Vestlandet:
Janneche C. Lindtner. Tlf: 55 32 12 52
                   
Maren Eide Tlf: 51 51 08 50, mobil: 90 74 19 47

Sider

Abonner på RSS - Arkiv