Arkiv

Om Alternativ til Vold

Alternativ til Vold (ATV) er et kompetanse- og behandlingssenter på vold, med særlig fokus på vold i nære relasjoner. ATV startet i 1987, som det første samtaletilbud i Europa for menn som utøver vold mot samlivspartner.

Alternativ til Vold er lokalisert 10 forskjellige steder i Norge, med hovedkontor i Oslo. I tilegg finner du oss 5 andre steder i Norden. Er du usikker på hvor du skal henvende deg, ta gjerne kontakt med hovedkontoret i Oslo for videre hjelp.

Bloggen til psykolog Saher Sourouri

Saher Sourouri er privatpraktiserende psykolog i Oslo. Han har skrevet artikkelen «Hva kan Woody Allen lære oss om personlig produktivitet?» på bloggen sin.

Ny studie om vold og voldtekt i Norge

Fra pressemeldingen på regjeringen.no:

Alvorlig fysisk vold og grove seksuelle overgrep rammer en betydelig del av befolkningen i Norge. For mange starter volden tidlig i barneårene. Det viser en ny nasjonal omfangsundersøkelse om vold og voldtekt som ble presentert i dag.

Hund og psykisk helse

Det å ha hund kan ha stor betydning for ens psykiske helse. Siri Merete Skjørestad har skrevet om dette på nettstedet psykiskhelsearbeid.no.

Fra artikkelen:

Hundens betydning for mennesker med psykiske lidelser

I psykisk helsearbeid er man hele tiden på leting etter brukerens ressurser. Menneske og hund har over lang tid knyttet nære bånd, og dette båndet kan være en betydelig ressurs for mennesker med psykiske lidelser.

«Veien gjennom angsten»

Liv Anne Furmyr med kronikk om angst i Aftenposten

Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober, hadde Liv Anne Furmyr kronikken «Veien gjennom angsten» i Aftenposten. Hun forteller om sine erfaringer med det å leve med angst.

Utdrag:

Skammen over å rammes av angst holdt meg nede. Etter to år i arbeidslivet uten en sykedag trosser jeg nå skammen og viser min sårbarhet.

[...]

Psykiatri i Høyre og FrPs regjeringserklæring

Her følger en oversikt over det som står om psykisk helsevern i Høyre og FrPs regjeringserklæring.

Svar fra KrF om uføretrygden

KrF svarer om uføretrygden

Her følger KrFs svar om uføretrygden:

Hei, her er svar på spørsmålene vi fikk:

1)

Vil KrF i en borgerlig regjering kjempe for at uføretrygdede med angst og depresjon (og andre psykiske lidelser) får beholde uføretrygden som i dag, og at det ikke blir vanskeligere enn i dag å få innvilget uføretrygd for denne gruppen?

Høyre åpner for mer tilrettelegging ved høyere utdanning

Tilrettelegging av høyskoler og universiteter for mennesker med psykiske lidelser

Vi har spurt Høyre om de vil legge til rette for mennesker med psykiske lidelser på høyskoler og universiteter, så flere får mulighet til å fullføre høyere utdanning.

Her følger vår henvendelse, og under det følger Høyres svar.

Asylpolitikkens Lofoten

Oddny Miljeteig, politikar for SV i bystyret i Bergen, har her eit innlegg om norsk asylpolitikk, som me har fått løyve til å publisera.

Asylpolitikkens Lofoten

«Vi trenger et parti som tar miljøkampen hver eneste dag – selv om de ikke alltid vinner. Derfor stemmer vi SV den 9. september.» Slik skreiv tre miljøforkjemparar med bakgrunn frå Natur og Ungdom i Dagsavisen heilt nyleg.

Svar fra Venstre om uføretrygden

Venstre vil opprettholde uføretrygden

Venstres svar 29.08.2013 til Informasjonssenteret Hieronimus vedr. uføretrygdens fremtid:

Jeg tror vi er enige i nesten alt dere skriver i brevet. Noen med lettere psykiske lidelser kan bli bedre av å jobbe, andre kan bli verre. Det viktigste er at alle skal få den hjelpen de trenger og et individuelt tilpasset opplegg. Venstre brenner for et løft for psykisk syke og fremmet tidligere i år et forslag om lavterskeltilbud i kommunene.

Sider

Abonner på RSS - Arkiv