Arkiv

Høyre åpner for mer tilrettelegging ved høyere utdanning

Tilrettelegging av høyskoler og universiteter for mennesker med psykiske lidelser

Vi har spurt Høyre om de vil legge til rette for mennesker med psykiske lidelser på høyskoler og universiteter, så flere får mulighet til å fullføre høyere utdanning.

Her følger vår henvendelse, og under det følger Høyres svar.

Asylpolitikkens Lofoten

Oddny Miljeteig, politikar for SV i bystyret i Bergen, har her eit innlegg om norsk asylpolitikk, som me har fått løyve til å publisera.

Asylpolitikkens Lofoten

«Vi trenger et parti som tar miljøkampen hver eneste dag – selv om de ikke alltid vinner. Derfor stemmer vi SV den 9. september.» Slik skreiv tre miljøforkjemparar med bakgrunn frå Natur og Ungdom i Dagsavisen heilt nyleg.

Svar fra Venstre om uføretrygden

Venstre vil opprettholde uføretrygden

Venstres svar 29.08.2013 til Informasjonssenteret Hieronimus vedr. uføretrygdens fremtid:

Jeg tror vi er enige i nesten alt dere skriver i brevet. Noen med lettere psykiske lidelser kan bli bedre av å jobbe, andre kan bli verre. Det viktigste er at alle skal få den hjelpen de trenger og et individuelt tilpasset opplegg. Venstre brenner for et løft for psykisk syke og fremmet tidligere i år et forslag om lavterskeltilbud i kommunene.

«Vi må tenke om igjen om bruken av antipsykotisk medisin»

Nevroleptika forverrer forløpet av schizofreni på lengre sikt

I en artikkel fra erfaringskompetanse.no, drøftes langtidsvirkningene av nevroleptika (antipsykotisk medisin), utfra helsejournalisten Robert Whitakers gjennomgang av forskningen på området.

Utdrag:

- Da de første antipsykotiske legemidlene kom i 1955 ble det sett på som en revolusjon, på lik linje som da penicillinet ble oppdaget, forteller Whitaker. 

Friskere uten medisin

Svar fra FrP om uføretrygden

Slik blir uføretrygden med FrP i regjering

Informasjonssenteret Hieronimus stilte disse spørsmålene 31.07.2013 til FrP om uføretrygdens fremtid med FrP i regjering:

  1. Vil det om FrPs politikk vinner frem etter valget 2013 oftere enn i dag skje at uføretrygdede med angst og depresjon (eller andre psykiske lidelser) mister uføretrygden?
  2. Vil det bli vanskeligere for personer med angst og depresjon (eller andre psykiske lidelser) å få innvilget uføretrygd?

«Barn får angst av usunn mat»

Barn får dårlig psykisk helse av usunn mat

Svar fra Høyre om uføretrygden

Slik blir uføretrygden med Høyre i regjering

Vi har stilt Høyre noen spørsmål om uføretrygden. Vi har klippet vekk navnet på avsender, da han er en rådgiver, ikke et ansikt utad. Her er svaret vi fikk, som er Høyres offisielle politikk. Sitat:

-----------------------------------

«Først er det viktig å understreke at det er et grunnleggende prinsipp for Høyre at alle som er for syke til å jobbe skal få en anstendig inntektssikring og at man ikke skal behøve å skamme seg for det. Det gjelder også de med psykiske lidelser. Så til de konkrete spørsmålene:

Pårørendes fortvilelse når psykiatrien svikter

Når psykiatrien svikter

Her kan vi se et eksempel på svikten i psykiatrien i kommune-Norge. Fra papirutgaven av Våganavisa onsdag 21.08.2013, gjengitt med tillatelse:

”Må vår bror drepe noen før psykiatrien i Vågan gjør noe?”

Mannen er psykotisk, ruser seg og ramponerer huset der han bor. Familien fortviler og mener leger, psykiatritjeneste og politi ikke gjør jobben sin.

Edd Meby

Familien fra Vågan tar kontakt med Våganavisa i siste desperat forsøk på å sette søkelys på forholdene i psykiatrien.

«Når diagnosene blir religion»

Diagnose som fripass til narkotikabruk

Erlend Mo, regi, manus og hovedfotograf for dokumentaren "Jeg hater ADHD – barn i en diagnosetid”, har skrevet en kronikk på NRK Ytring 21. august 2013.

Utdrag:

Kanskje får barn ADHD-diagnosen fordi den løfter et tungt og komplisert ansvar vekk fra de voksne?

Av Erlend E. Mo

Antallet barn som får diagnosen ADHD har på få år eksplodert.

Prioriteringer på DPS-er mellom ulike psykiske lidelser

For høy terskel på DPS

I innlegg i Bergens Tidende 3. august, skriver Gunhild Hofstad følgende:

«Stadig mer av ressursene på DPS går til å korttidsbehandle lettere psykiske plager hos normalbefolkningen. Personer med tyngre, mer langvarige sykdommer og utviklingsforstyrrelser forblir derimot gående ubehandlet, eller de blir tungt medisinert og fanget i et livslangt institusjonsliv.»

Sider

Abonner på RSS - Arkiv