Arkiv

Menn som hater kvinner

Harald Andersen er pensjonert politimann, lensmannsbetjent og politiinspektør fra Bergen. Han har siden starten i 2001 vært med å lede og utvikle gruppene «Ut av voldelige og vanskelige relasjoner». Han har også gjennom sitt virke i politiet hatt nær og omfattende kjennskap til og erfaring med voldsproblematikken.
Andersen stiller seg også nå disponibel til å holde foredrag og reise rundt og være behjelpelig med å starte tilsvarende gruppeenheter rundt i landet om det er ønskelig andre steder enn i Bergen.

Harald Andersen skriver følgende om vold i nære relasjoner:

Bistandsadvokater for voldsutsatte kvinner

Bistandsadvokater for voldsutsatte kvinner:

Østlandet:
Advokatoriet ved Sjak R. Haaheim. Tlf: 48 28 11 00
Har bred erfaring innen vold- og voldtektssaker. Jobber med saker i hele landet.

Mona Høiness
Tlf: 916 86 868
Eckersbergs gate 47, 0266 Oslo

Vestlandet:
Janneche C. Lindtner. Tlf: 55 32 12 52
                   
Maren Eide Tlf: 51 51 08 50, mobil: 90 74 19 47

Blogg: Livet uten vold

Livet uten vold

Om bistandsadvokater

Per Magne Kristiansen er en del av advokatfellesskapet Elden i Bergen. Han har lang erfaring som bistandsadvokat, og skriver her noen ord om hva en bistandsadvokat sitt arbeidsområde er:

Bistandsadvokaten- hvem er det?
 
Bistandsadvokat er en benevnelse på en særlig type advokatbistand der denne skal bistå fornærmede i forbindelse med straffeforfølgning mot gjerningsmannen. En fornærmet i lovens forstand er den som har vært utsatt for et overgrep. Reglene om bistandsadvokater finnes i straffeprosesslovens kapitel 9a.
 

Bøker for voldsutsatte kvinner

Bøkene nedenfor finner du på haugenbok.no eller på biblioteket.

Om Alternativ til Vold

Alternativ til Vold (ATV) er et kompetanse- og behandlingssenter på vold, med særlig fokus på vold i nære relasjoner. ATV startet i 1987, som det første samtaletilbud i Europa for menn som utøver vold mot samlivspartner.

Alternativ til Vold er lokalisert 10 forskjellige steder i Norge, med hovedkontor i Oslo. I tilegg finner du oss 5 andre steder i Norden. Er du usikker på hvor du skal henvende deg, ta gjerne kontakt med hovedkontoret i Oslo for videre hjelp.

Bloggen til psykolog Saher Sourouri

Saher Sourouri er privatpraktiserende psykolog i Oslo. Han har skrevet artikkelen «Hva kan Woody Allen lære oss om personlig produktivitet?» på bloggen sin.

Ny studie om vold og voldtekt i Norge

Fra pressemeldingen på regjeringen.no:

Alvorlig fysisk vold og grove seksuelle overgrep rammer en betydelig del av befolkningen i Norge. For mange starter volden tidlig i barneårene. Det viser en ny nasjonal omfangsundersøkelse om vold og voldtekt som ble presentert i dag.

Hund og psykisk helse

Det å ha hund kan ha stor betydning for ens psykiske helse. Siri Merete Skjørestad har skrevet om dette på nettstedet psykiskhelsearbeid.no.

Fra artikkelen:

Hundens betydning for mennesker med psykiske lidelser

I psykisk helsearbeid er man hele tiden på leting etter brukerens ressurser. Menneske og hund har over lang tid knyttet nære bånd, og dette båndet kan være en betydelig ressurs for mennesker med psykiske lidelser.

«Veien gjennom angsten»

Liv Anne Furmyr med kronikk om angst i Aftenposten

Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober, hadde Liv Anne Furmyr kronikken «Veien gjennom angsten» i Aftenposten. Hun forteller om sine erfaringer med det å leve med angst.

Utdrag:

Skammen over å rammes av angst holdt meg nede. Etter to år i arbeidslivet uten en sykedag trosser jeg nå skammen og viser min sårbarhet.

[...]

Sider

Abonner på RSS - Arkiv