Arkiv

Korrekthetens klappjakt på sheriffen

Sheriffen fra Bergen Vest, Harald Andersen, har nok en gang uttalt seg temmelig klønete om et ømtålig samfunnsproblem. Forrige gang han trampet i klaverert, gjaldt det vold mot kvinner i parforhold. Denne gangen er stikkordet voldtekt.

Videreutvikling av Cipramil

Dette er et alternativ/forbedring til et preparat som har hjulpet mange.
Her ligger pakningsvedlegget:

CipralexTM 5 mg, 10 mg filmdrasjerte tabletter
escitalopram (som oksalat)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
Om du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
Dette legemidlet er skrevet ut til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.

Utbrent? - Ikke skyld på jobben

350000 nordmenn, eller 15 prosent av alle arbeidstakere, hevder de er utbrente. Psykiater Bjarte Stubhaug mener folk må ta ansvar for seg selv og ikke skylde på jobben når de kjenner seg utmattet og deprimerte

Av AUD DALSEGG og NICOLAI HEYERDAHL - Dagbladet
Overlegen på psykiatrisk avdeling ved Haugesund sykehus - og leder i Norsk Psykiatrisk Forening - vakte oppsikt med sitt utspill i NRK i går, der han hevdet at utbrenthet var blitt en motediagnose.

Ikke sammenheng mellom kreft og antidepressiv medisin

Det er ikke sammenheng mellom forekomsten av kreft og bruken av antidepressiv medisin, de såkalte "lykkepiller", mener danske forskere.

Forsøk fra England tyder på at den antidepressive medisinen fremmer veksten av kreftsvluster, fordi medisinen hindrer kreftcellenes evne til å ødelegge seg selv. Det er likevel ikke funnet noen sammenheng mellom kreft og antidepressiv medisin i en stor dansk undersøkelse, som har sett på forekomsten av kreft i befolkningen.

ANTIDEPRESSIVA KAN VÆRE REDNINGEN

Av Eva Rognvik
Reiulf Steen skrev i sommer et debattinnlegg til Bergens Tidende hvor han åpent og ærlig fortalte at han daglig bruker et moderne antidepressivum av typen selektiv serotonin reoptakshemmer (SSRI). Det er denne typen medisin som media helt misvisende og helt konsekvent omtaler som “ Lykkepiller”.
SSRI er i løpet av kort tid blitt en medisin som “ alle” skal mene noe om - selv de som aldri har hatt behov for hjelp til psykiske lidelser - og heller ikke innehar faktakunnskaper om medisiner.

Depresjon og sex

Overskriften "Lykkepiller kan gi dårlig sexliv" slår mot oss på forsiden av Dagbladet 23. november. Gjengitt med tillatelse fra forfatteren, klippet fra dagbladet 3.12.01

Avisen omtaler en hovedoppgave i psykologi som har sett på sammenhengen mellom seksuelle problemer og bruk av antidepressive medikamenter. Det er prisverdig at man griper fatt i dette tabubelagte temaet. Imidlertid er artikkelen svært uheldig vinklet, etter mitt syn.

Primærlegens rolle ved borderline

- Korte støttesamtaler hos allmennlegen kan holde borderlinepasienten i live i den tidlige, kritiske fasen. Dette fastslår Anders Evang, overlege i psykiatri ved Gaustad sykehus. Inntil ti prosent av de 90.000 nordmennene som har lidelsen, kan før eller senere ta sitt liv.

Ifølge Anders Evang er to prosent av den norske befolkningen så følelsesmessig ustabile at de fyller kriteriene for en borderline personlighetsforstyrrelse. I tillegg til mangelen på indre stabilitet har pasientene gjerne identitetsproblemer og kan være selvdestruktive.

Psykoseteam halverer tvangsbehandling

Sør-Trøndelag har i åtte år hatt et eget psykoseteam for personer med nydiagnostisert schizofreni. Erfaringene viser at dette nesten halverer tvangsbehandlingstiden i og utenfor sykehus. Sjefspsykolog Rolf W. Gråwe tar til orde for å etablere psykoseteam over hele landet.
Artikkelen er skrevet av Kjell Arne Bakke og er hentet fra Dagens Medisin nr 7, 2000

NYTT HÅP FOR MENNESKER MED SOSIAL FOBI

Tidsskrift for Norsk Psykologforening 12/01

- De andres blikk er vårt fengsel, deres tanker er vårt bur, er det blitt
sagt. Mennesker som plages av sosial fobi, frykter situasjoner der andre vil
se på dem, vurdere dem og danne seg en mening om dem. De er redde for å bli
betraktet som nervøse, svake eller dumme. Dette kan være invalidiserende,
fordi de ofte vil trekke seg tilbake i forhold til venner og familie, og de
kan få problemer med arbeid og utdanning.

Seroxat

Det har vært mye negativt fokus på Seroxat i det siste. Statens legemiddelverk nyanserer bildet en smule på sine nettsider

Statens legemiddelverk

Sider

Abonner på RSS - Arkiv