Arkiv

Kutter 6280 sykehus-årsverk

TRONDHEIM (VG) Festen er over for norske sykehus. Etter ti fete år, må de fem regionale helseforetakene kutte tilsvarende 6.280 årsverk.

Etter et rekord-tiår der pengebruken er doblet og antall legeårsverk har økt med 50 prosent kvesses kuttøksen.

- Vi møter utsagnet om at helsevesenet aldri har hatt så lite penger som nå. Dette er ikke korrekt. Vi har aldri hatt så mye penger, men institusjonene har aldri vært nødt til å forholde seg til en så stram styring før.

Dørum vil behandle voldsmenn

Justisminister Odd Einar Dørum (V) vil behandle menn som er voldelige mot kvinner i en ny handlingsplan mot kvinnevold.

Regjeringens nåværende handlingsplan «Vold mot kvinner» ble vedtatt i 2000 under Dørums forrige periode som justisminister, og fokuserer på å beskytte kvinner mot vold - ikke behandling av menn.

- At menn som ikke mestrer sinnet sitt skal få gjennomgå behandling, er noe vi vil gå tungt inn med i den nye handlingsplanen, slår justisminister Odd Einar Dørum fast.

Også bruk av tvang - for eksempel ved å dømme menn til behandling - kan bli aktuelt.

Medias manglende interesse

Verdensdagen for psykisk helse har fra 1982 årlig vært arrangert 10. oktober, i hele verden, også i år som tidligere år, i Bergen.

Denne dagen er et samarbeidsprosjekt mellom Rådet for psykisk helse, Mental Helse Norge og Sosial- og helsedepartementet. Og det er med forundring jeg har vært vitne til at alle mediebedriftene i Bergen ikke har funnet interesse av å dekke noen av våre arrangement i vår by.

Seroxat og "abstinens".

Av Eva Rognvik, Hieronimus.
20 september hadde Dagsavisen og en del andre aviser her i landet nye “sensasjonelle avsløringer” om “Lykkepiller”, SSRI…og i dette tilfeller Seroxat. Drapslyst og selvmordstanker ble presentert som reaksjoner brukere kunne få når de sluttet med medisinen.

Budsjettkutt rammer pasientene

- Noen pasientgrupper vil få et dårligere tilbud etter at vi har gjennomført budsjettkuttene, sier administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes i Helse Bergen.

I går hadde Helse Bergen-sjefen innkalt lederne i helseforetaket til ekstraordinært møte for å drøfte innholdet i sparepakken. Ingen nye avgjørelser ble tatt, men kuttprosessen kom et steg videre, ifølge toppsjefen.

Kverneland Bogsnes har alt varslet de ansatte om at stengning eller nedleggelser av sykehusposter eller avdelinger er et sannsynlig utfall når ledelsen har svingt sparekniven

Krigen om barna

Gjengitt med tillatelse fra forfatteren, Professor Frode Thuen
Institutt for samfunnspsykologi,
Universitetet i Bergen

Hvert år utkjempes det over tusen skilsmissekriger i norske rettssaler. Hver og en av disse krigene rommer mange tragedier. Nylig fikk vi et kort, men opprørende innblikk i en av dem.

Lærer legene å skille angst og angina

Pasienter og leger har problemer med å skille panikkangst og anginasmerter. Av pasienter med brystsmerter som ble utredet ved hjertemedisinsk poliklinikk var det flere enn dobbelt så mange som hadde panikkangst enn de som hadde angina pectoris. Nå vil
psykiater lære allmennpraktikerne hvordan de kan skille angst fra angina.

Mors mat er mer enn kjøttkaker

Ungdom som er med på familieferier, spiser middag med mor og far og feirer familiebursdager slipper unna angst og depresjoner.

Ny forskning viser verdien av slike familieritualer. Man må bruke tid sammen med barna og motarbeide at ungdommene velger bort familien, sier Frode Thuen, forsker og professor i psykologi på Universitetet i Bergen.

Sider

Abonner på RSS - Arkiv